24 kwietnia 2024

Senat wniósł 37 poprawek do ustawy o Funduszu Medycznym

W środę Senat opowiedział się za wprowadzeniem 37 poprawek do ustawy o Funduszu Medycznym.

Foto: Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Przewidują one m.in. zwiększenie do 4,2 mld zł (z 4 mld zł) maksymalnego limitu rocznych wydatków z budżetu państwa na Fundusz Medyczny oraz zagwarantowania minimalnych nakładów na jego rzecz z budżetu państwa w wysokości minimum 4 mld zł rocznie.

Wcześniej, na posiedzeniach w dniu 24 i 30 września, za wprowadzeniem m.in. takich poprawek opowiedziała się senacka Komisja Zdrowia.

Inna z senackich poprawek ma na celu skreślenie przepisu uprawniającego ministra zdrowia do zlecania, w drodze porozumienia, innemu podmiotowi realizacji przewidzianych w ustawie zadań Funduszu Medycznego lub ich części (szczegóły na stronie www.senat.gov.pl).

Ustawę o Funduszu Medycznym Sejm przyjął 17 września. Przewiduje ona przeznaczenie dodatkowych pieniędzy – do 4 mld zł rocznie – na ochronę zdrowia, na trzy zasadnicze filary: leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycje dotyczące m.in. nowych terapii oraz profilaktykę.

W tym roku na Fundusz Medyczny zostaną przeznaczone 2 mld zł. Na razie nie ma jasno wskazanych źródeł finansowania funduszu. Wiadomo jedynie, że ma on być wsparciem równoległym dla zasadniczego systemu finansowania ochrony zdrowia.

Pieniądze z Funduszu Medycznego będą przeznaczone m.in. na dofinansowywanie przebudowy, modernizacji lub doposażenia strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, zwiększanie skuteczności programów profilaktycznych oraz na finansowane innowacyjnych terapii lekowych, a także świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Powołanie Funduszu Medycznego zapowiadał w marcu prezydent Andrzej Duda, a w czerwcu złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

(MJ)