20 maja 2024

Senatorowie za przywróceniem stażu

W piątek zakończyło się 30. posiedzenie Senatu, podczas którego przyjętych zostało 13 ustaw. Senatorzy bez poprawek przyjęli rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

30. posiedzenie Senatu RP, trzeci dzień – głosowania
Foto: Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu

Senacka Komisja Zdrowia rekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek. Za tym wnioskiem głosowało 83 senatorów, tj. wszyscy obecni na sali.

Nowelizacja ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych.

Młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez pięć lat. Stażyści – pod nadzorem opiekuna – będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu. Otrzymają uprawnienia do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. z pewnymi wyjątkami (niektóre przepisy zaczną obowiązywać dzień po ogłoszeniu, kolejne 1 maja 2017 r., a jeszcze inne: 1 stycznia 2018 r.). Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Źródło: Senat RP


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.