19 czerwca 2024

Sesja dla młodych lekarzy w czasie Kongresu Polonii Medycznej

W dniach 1-4 czerwca 2023 roku pod patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) odbędzie XI Kongres Polonii Medycznej i IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich „Wyzwania współczesnej medycyny”.

Foto: shutterstock.com

Kongres Polonii Medycznej, planowany na 1-4 czerwca 2023 roku, to wydarzenie unikalne i jedyne w skali Polski. Kongres łączy naszych rodaków, których kariera naukowa i zawodowa związana jest z najlepszymi ośrodkami referencyjnymi zlokalizowanymi na całym świecie, w tym ośrodkami na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W tym roku po raz pierwszy wspólnie z Fundacją Wygrajmy Zdrowie oraz Warsaw New Tech University pod patronatem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wyszliśmy z propozycją do komitetu naukowego o zorganizowanie sesji poświęconej młodym lekarzom i naukowcom w dziedzinie nauk medycznych.

Pomysł sesji dedykowanej ludziom młodym będzie niebagatelną okazją do nawiązania relacji naukowych między naszymi rodakami lekarzami pracującymi na co dzień w ośrodkach klinicznych zlokalizowanych w różnych częściach świata.

Zapraszamy już dzisiaj wszystkich ludzi młodych do śledzenia aktualności na stronie kongresu oraz włączenie się w aktywny udział w sesjach, podczas których będzie okazja do wymiany doświadczeń, zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych czy wysłuchania debaty o roli i znaczeniu wymiany międzynarodowej dla medycyny XXI w. Będzie Was miło przywitać na Kongresie Polonii Medycznej w czerwcu.

Krzysztof Słabik