14 lipca 2024

Setna operacja robotem da Vinci w szpitalu wojewódzkim w Lublinie

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie została przeprowadzona setna operacja przy użyciu robota da Vinci. Obecnie w Pracowni Robotyki Operacyjnej operuje już pięciu lekarzy, a kolejne osoby – po kilkumiesięcznym szkoleniu i uzyskaniu certyfikatów operatorów – dołączą wkrótce do zespołu.

Foto: UM w Lublinie

Robot da Vinci to najnowocześniejsze narzędzie operacyjne w rękach chirurgów. W ubiegłym roku szpital dołączył do grona kilkunastu placówek medycznych w naszym kraju, które wykorzystują robota w swojej pracy. Systemy robotyczne używane są z powodzeniem w szpitalach na całym świecie, w Polsce dopiero od niedawna, ze względu na ograniczenia w dostępie do technologii i ich wysoką cenę.

– Sto operacji w tak krótkim czasie pokazuje, że zakup robota da Vinci dla największej placówki medycznej w regionie był dobrą decyzją. Operacje z wykorzystaniem tego sprzętu to krótsza hospitalizacja pacjenta, a dla szpitala spora oszczędność – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Pierwsza operacja z użyciem robota da Vinci została przeprowadzona w kwietniu ubiegłego roku. Dyrektorowi szpitala Piotrowi Matejowi udało się pozyskać do współpracy znakomitych lekarzy, którzy nie tylko posiadają uprawnienia do wykonywania operacji robotycznych, ale mają również status proktorów, czyli specjalistów mogących szkolić przyszłych operatorów. To właśnie jeden z nich, chirurg dr n. med. Jerzy Draus, przeprowadził po raz pierwszy w makroregionie lubelskim operację z użyciem robota da Vinci.

W Pracowni Robotyki Operacyjnej wykonywane są obecnie zabiegi w trzech zakresach: chirurgii, urologii i ginekologii. Wykonuje je zespół lekarzy, w skład którego wchodzą ginekolog dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, urolog dr n. med. Janusz Frey, a także lekarze, którzy zaliczyli program szkoleniowy i rozpoczęli samodzielne operacje – szef oddziału Chirurgii Ogólnej dr hab. n. med. Jerzy Mielko i urolog dr n. med. Gabriel Surdacki. Wspiera ich zespół certyfikowanych w systemie robotycznym da Vinci lekarzy asystentów oraz przeszkolonych anestezjologów i instrumentariuszy.

– System chirurgii robotycznej da Vinci to przede wszystkim wymierne korzyści dla pacjenta. Zamiast cięcia przez wszystkie powłoki ciała narzędzia chirurgiczne wprowadzane są przez kilkumilimetrowe otwory. Dzięki temu po operacji wszystko o wiele szybciej się goi, pacjent często może wrócić do domu już w drugiej dobie po zabiegu, a do pełnej sprawności również dochodzi wielokrotnie szybciej niż po tradycyjnej operacji – tłumaczy dr n. med. Małgorzata Piasecka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Obecnie w szpitalu szkolą się kolejne zespoły chirurgów, urologów i ginekologów. Jak wyjaśnia Dorota Cichocka, koordynator Pracowni Robotyki Operacyjnej, najbliższe plany zakładają przeszkolenie 20 osób z personelu medycznego, które uprawnią lekarzy do przeprowadzania operacji w systemie chirurgii robotycznej da Vinci.

– Robotyka to ogromny przełom w technologii chirurgicznej, w wyniku którego operacje z wykorzystaniem robotów medycznych w przeciągu kilku lat znacząco zastąpią dotychczas stosowane praktyki chirurgiczne – podsumowuje Piotr Matej, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej.

System robotyczny da Vinci został zakupiony z budżetu województwa lubelskiego. Całkowity koszt to 14 mln 950 tys. zł.

Źródło: UMWL