15 czerwca 2024

Skutki pandemii mogą bardziej dotknąć kobiety

Kryzys COVID-19 przetestował spójność Unii Europejskiej, niektóre regiony zostały nim dotknięte bardziej, ale Europa zadziałała – podkreśliła w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen.

Foto: pixabay.com

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wzięła udział w debacie nad pierwszą edycją „Unijnego barometru regionalnego i lokalnego”, która odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów – organie doradczym UE, w skład którego wchodzą samorządowcy z państw unijnych.

Badania barometru, przeprowadzone z inicjatywy Komitetu, poświęcono skutkom pandemii COVID-19 w regionach, miastach i na wsiach. Z analiz tych wynika m.in., że ponad 90 proc. regionów i gmin UE spodziewa się gwałtownego spadku dochodów.

Ursula Von der Leyen, która głos w czasie dyskusji zabrała poprzez połączenie wideo, podkreślała, że to władze lokalne są „pierwszą linią ochrony” w momencie, gdy uderza kryzys. Zwróciwszy się do przedstawicieli samorządów, przyznała, że mogli czuć się osamotnieni w początkach pandemii. „Rzeczywiście ten kryzys przetestował spójność Unii Europejskiej” – powiedziała.

Wskazała, że niektóre regiony zostały nim dotknięte bardziej, i były obawy, że ich odbudowa będzie trwała dłużej i będą pozostawały z tyłu. W jej ocenie jednak Europa w tej sytuacji zadziałała. Szefowa KE przypomniała, że uzgodniony został nowy budżet oraz unijny program wsparcia odbudowy Next Generation EU.

Ten instrument – zapewniła – da państwom członkowskim szansę na przełamanie trudnej sytuacji, a regiony i miasta, jej zdaniem, znajdą się w jego centrum. Według Von der Leyen regiony powinny być od samego początku włączone w koncepcję krajowych planów odbudowy.

„Stolice powinny się z państwem konsultować, ponieważ wszyscy wiemy, że lokalne samorządy to te organy, które wypełniają projekty europejskie życiem. To oznacza również dużą odpowiedzialność, która na państwu spoczywa” – powiedziała do samorządowców. Wskazała ponadto, że celem Next Generation EU, poza odpowiedzią na kryzys, jest też zmiana struktur społecznych i wyrównanie bilansów w Europie. „Kiedy to robimy, idziemy w kierunku zielonej, cyfrowej, odpornej przyszłości” – oświadczyła szefowa KE.

W ramach unijnego barometru powstał sondaż, z którego wynika, że największym zaufaniem wśród obywateli Unii cieszą się ich lokalne i regionalne władze. Zaufanie do samorządów deklaruje 52 proc. badanych, do Unii – 47 proc., a do rządów narodowych – 43 proc. 58 proc. respondentów oceniło także, że zwiększenie wpływu samorządów pozytywnie wpłynie na zdolność UE do rozwiązywania problemów. Badanie to przeprowadziła pracownia Kantar między 3 a 17 września na próbie 26 tys. obywateli UE.

Inne badanie barometru, przeprowadzone przez Komitet wraz z OECD w trzystu gminach i regionach, pokazuje, że ponad połowa samorządów odczuwa bardzo silny wpływ pandemii na finanse i uważa, że bez wsparcia odczuje pogorszenie sytuacji w 2021 r., a nawet w 2022 r. Według analizy pandemia może ponadto zwiększyć przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi oraz pogłębić różnice między systemami edukacji, m.in. z uwagi na niski stopień cyfryzacji.

W barometrze stwierdzono również, że skutki pandemii mogą być większe w przypadku kobiet, gdyż  stanowią ok. 80 proc. pracowników służby zdrowia w Unii. Podobny odsetek kobiet w Unii pracuje na stanowiskach handlowych, w przypadku których potrzebny jest bezpośredni kontakt z klientem, ograniczony wskutek COVID-19.

Źródło: kurier.pap.pl