24 kwietnia 2024

Smog powoli ustępuje, szkoły zapełniają się

W związku z poprawiającą się stopniowo jakością powietrza i dobrymi prognozami, od czwartku zajęcia w szkołach i przedszkolach w Rybniku zostały przywrócone. Zawiesił je na dwa dni prezydent miasta ze względu na smog.

Foto: pixabay.com

Ponieważ dopuszczalne normy stężenia zanieczyszczeń powietrza wciąż jednak są w tym mieście mocno przekroczone, jeśli rodzice zdecydują się nie posyłać swoich dzieci do szkoły ze względu na smog, będzie to nieobecność usprawiedliwiona. „Usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności będą odbywać się na podstawie wewnętrznych procedur określonych w statucie każdej placówki” – zaznaczyła asystentka prezydenta Agnieszka Skupień.

O zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych w Rybniku we wtorek i środę w związku z bardzo złą jakością powietrza zdecydował w poniedziałek prezydent miasta Piotr Kuczera. Podjął taką decyzję w związku z przekroczeniem o ponad tysiąc procent dopuszczalnej normy stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Podstawą jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Jak podała Skupień, w czasie dwóch dni zawieszonych zajęć placówki oświatowe zorganizowały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie mogli w tym czasie zapewnić opieki. Z tej możliwości skorzystało 5 proc. z 20 tys. wszystkich uczniów rybnickich szkół i przedszkoli. Utrzymywaniu się smogu sprzyjają brak wiatru, opadów i niska temperatura.

„Nasze badania wykazały, że na wpływ smogu wrażliwy jest układ krążenia nie tylko osób starszych, mających różne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale też osób młodych, zwłaszcza kobiet” – przypomina dr med. Barbara Jasiewicz-Honkisz z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.