18 czerwca 2024

Specjalny program prozdrowotny dla pracowników

W ramach programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, trzy spółki Grupy Kapitałowej KGHM podejmą współpracę, której celem jest poprawa leczenia i rehabilitacji ich pracowników w zakresie głównych problemów zdrowotnych. Projekt zakłada wczesne wykrywanie zwłaszcza schorzeń sercowo-naczyniowych i pulmonologicznych.

Foto: Magdalena Limanowska

Ośrodki uzdrowiskowe w Polanicy, Dusznikach, Kudowie, Cieplicach, Świeradowie oraz Połczynie przyjmować będą pracowników Grupy Kapitałowej KGHM na pobyty lecznicze, rehabilitacyjne i programy profilaktyki zdrowotnej, szczególnie dostosowane do charakteru pracy.

Nowi kuracjusze będą przyjeżdżać w ramach programu „Opracowanie propozycji profilaktyki oraz rehabilitacji pracowników KGHM w odniesieniu do wypadkowości i narażenia pracowników w środowisku pracy występującego w KGHM”.

– Wdrażany program profilaktyczny i leczniczy ma zniwelować skutki urazów i chorób zawodowych oraz zmniejszyć ryzyko zachorowań. Wpłynie to korzystnie na stan zdrowia pracowników KGHM oraz umożliwi skuteczną rehabilitację i powrót do zdrowia pracowników po przebytych chorobach i zabiegach – mówi Edward Brusiłowicz, dyrektor ds. lecznictwa Uzdrowisk Kłodzkich.

W pierwszej fazie wdrożenia przewidziano specjalnie opracowane pakiety pobytowe dla osób z chorobami kardiologicznymi, narządu ruchu, układu oddechowego oraz dla osób z zaburzeniami psychosomatycznymi. Programy profilaktyczne realizowane będą pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej uzdrowisk z użyciem nowoczesnego sprzętu i naturalnych surowców.

Pracownicy otrzymają także niezbędne wskazówki, jak samemu dbać o zdrowie, zmienić styl życia i dietę, z korzyścią dla ich kondycji i zdrowia. Pośrednio wpłynie to na spadek absencji chorobowej w pracy i zmniejszy ryzyko wypadków.

– Korzyści z takiego porozumienia płyną zarówno dla pracowników, jak i dla spółki. Dbałość o zdrowie i dostęp do profesjonalnego leczenia zmniejszy rotację pracowników z przyczyn chorobowych, zmniejszy ryzyko trwałej utraty pracy, niepełnosprawności i wypadków w pracy, dlatego jest elementem szerszej polityki nowego programu BHP w KGHM – mówi Wojciech Krasoń, p.o. prezesa zarządu Uzdrowisk Kłodzkich.

– Duży nacisk kładziony jest na budowanie nawyków zdrowotnych poprzez edukację pracowników w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zagrożeń płynących z lekceważenia oznak chorobowych, które mogą uwidocznić się również w miejscu pracy – dodaje Wojciech Krasoń.

Porozumienie, umożliwiające wdrożenie projektu profilaktyki i poprawy zdrowia pracowników, to ważny krok w kierunku realizacji polityki prozdrowotnej oraz zacieśniania relacji interpersonalnych i współpracy wewnątrz Grupy Kapitałowej KGHM. Projekt realizowany jest w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy KGHM Polska Miedź do roku 2020”, który spółka przyjęła do realizacji w grudniu 2014 roku.


Więcej na temat medycyny pracy piszemy tutaj.