18 lipca 2024

Spotkanie prawników izb lekarskich

Pod koniec września w Zamościu odbyła się konferencja prawników izb lekarskich. Organizatorem wydarzenia była Lubelska Izba Lekarska.

Zamość. Foto: pixabay.com

Podczas spotkania dyskutowano o zmianach w prawie w obszarze ochrony zdrowia, które w ostatnim czasie weszły w życie, m.in. na temat przyznawania warunkowego  prawa wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi spoza Unii Europejskiej.

Dyskusja toczyła się także m.in. wokół zgody na zabieg medyczny w świetle prawa karnego, teleporad medycznych oraz wybranych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza w czasie stanu nadzwyczajnego/stanu epidemii.