21 maja 2024

Spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w Światowym Dniu Chorego

W siedzibie NIL stacjonarnie i za pośrednictwem nowej aplikacji zakupionej przez Izbę, w dniu 11 lutego (Światowy Dzień Chorego) przeprowadzono kolejne, siódme już, spotkanie Głównych/Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej/Dyscyplinarnej zawodów zaufania publicznego.

Foto: pixabay.com

W spotkaniu uczestniczyli: mgr Dominik Lakota – NROZ Naczelnej Izby Aptekarskiej, lek. wet. Rafał Michałowski z KROZ Krajowej Aby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z mec. Michałem Piechotą, dr hab. med. Wojciech Kiebzak – ROZ Krajowej Izby Fizjoterapeutów, adw. Grzegorz Fertak – zastępca rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, dr med. Grażyna Rogala-Pawelczyk NROZ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali prezes NRL prof. dr hab. med. Andrzej Matyja i NROZ lek. Grzegorz Wrona wraz z zespołem Biura NROZ.

Dyskusja została sprowokowana wykładami:

  • „Rola kasacji w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej” – przedstawiony przez prof. dr hab. Lecha Gardockiego, kierownika Katedry Prawa Publicznego w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Przewodniczącego Trybunału Stanu w latach 1998-2010;
  • „Cele odpowiedzialności zawodowej oraz misja samorządów zawodów zaufania publicznego” – przedstawiony przez dr hab. Teresę Gardocką, prof. SWPS, dyrektora Instytutu Prawa w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

„Po raz kolejny okazało się, że mamy wiele sobie do przekazania i jak zwykle czas zarezerwowany na spotkanie okazał się niewystarczający. Po prawie rocznej przerwie, pomimo rygorów związanych z epidemią postawiliśmy powrócić do cokwartalnych spotkań” – poinformowano na stronie internetowej NIL.