20 maja 2024

Sprawa Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego trafi do premiera (wideo)

Ta decyzja jest niezrozumiała zarówno dla mnie, jak i całego środowiska lekarskiego – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja komentując wczorajsze odwołanie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Premier Mateusz Morawiecki. Foto: Krystian Maj/KPRM

We wtorek z uwagi na trwający stan epidemii, minister zdrowia Adam Niedzielski odwołał wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których Państwowy Egzamin Specjalizacyjny nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia, tj. do dnia 19 marca (włącznie).

– Dla mnie i całego środowiska lekarskiego ta decyzja jest przejawem braku zrozumienia dla ścieżki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz braku szacunku dla młodego lekarza i reszty środowiska, które walczący o zdrowie i życie naszych współobywateli – powiedział w środę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja w czasie konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Z komunikatu opublikowanego na stronie www.gov.pl wynika, że w dziedzinach medycyny, w których Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne rozpoczną się do dnia 19 marca lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian, a PES w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów zostanie wznowiony z dniem 17 maja. Prezes NRL w czasie konferencji prasowej pytał, na jakiej podstawie, w obliczu nieprzewidywalnego przebiegu pandemii, można prorokować, że w maju będą bezpieczne warunki do przeprowadzenia egzaminu.

– Zmusza się młodych lekarzy do wyjazdu na egzaminy specjalizacyjne nawet z Krakowa do Gdańska, podczas gdy nie ma możliwości skorzystania z hotelu. Oni są potrzebni do zasilenia systemu. To kolejne kłody, które rzuca się pod nogi polskiej młodzieży lekarskiej – nie krył oburzenia prof. Andrzej Matyja. Poinformował również, że Prezydium NRL wystąpiło z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego o wpłynięcie na zmianę decyzji przez ministra zdrowia.

O zwolnienie lekarzy i lekarzy dentystów z części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w ostatnim czasie apelowała Naczelna Izba Lekarska, ale podobne głosy dochodziło również z wielu innych stron. – Ktoś, kto nie zna specyfiki wykonywania zawodu lekarza, ma prawo tego nie wiedzieć, ale polityk powinien zasięgnąć opinii środowiska, że dla wielu lekarzy to najważniejszy egzamin w życiu – mówił prof. Andrzej Matyja, odnosząc się do decyzji ministra zdrowia. Jak dodał prezes NRL, te osoby należy zwolnić z egzaminu ustnego zamiast odwlekać jego termin i rozciągać w czasie PES.

Jeśli decyzja dotycząca egzaminów PES nie zostanie zmieniona, prezes NRL zapowiedział złożenie rezygnacji z prac w Zespole ds. wprowadzenia zmian w ochronie zdrowia, który w Ministerstwie Zdrowia istnieje od września 2020 r. Prof. Andrzej Matyja podkreślił, że jego dotychczasowy udział w zespole nie jest czasem straconym, ale w obliczu podejmowania tak „niezrozumiałych decyzji” dalsze uczestnictwo wydaje się „bezcelowe”.