19 maja 2024

Sprzeciw wobec studiów homeopatycznych

W związku z otwarciem na Śląskim Uniwersytecie Medycznym studiów podyplomowych na kierunku homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz, wystosował pisma do minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, oraz do rektora tamtejszej uczelni, prof. Przemysława Jałowieckiego.

Foto: imageworld.pl

„Aktualna wiedza medyczna nie jest w stanie potwierdzić terapeutycznej skuteczności stosowania homeopatii. Powyższe oznacza, że na uczelni kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów nauczać się będzie stosowania metod leczenia o niepotwierdzonej skuteczności” – czytamy w liście do minister nauki i szkolnictwa wyższego. Maciej Hamankiewicz podkreślił, że „obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów przepisy art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej nie pozwalają na stosowanie metod niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, bezwartościowych lub o niepotwierdzonej skuteczności.”

Ujma dla uczelni, szkoda dla studentów

W ocenie prezesa NRL, nauczanie na renomowanej uczelni medycznej o metodach postępowania leczniczego, które nie mają naukowo potwierdzonej skuteczności, stanowi „działanie na szkodę nie tyko potencjalnych słuchaczy takich studiów, ale także na rzecz wizerunku szkolnictwa wyższego w ogóle”. Dlatego zwrócił się do minister nauki i szkolnictwa wyższego z prośbą o wnikliwe zbadanie tej sprawy. Przypomnijmy, że Naczelna Izba Lekarska od lat walczy z homeopatią,

Z kolei w liście do rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Maciej Hamankiewcz przyznał, że z ogromnym zdumieniem odebrał informację o otwarciu takiego kierunku studiów. „Uczelnia prowadząca działalność naukową nie powinna promować metod postępowania, które nie znajdują należytego oparcia w wiedzy naukowej. (…) Dodatkowo obawiam się, że fakt otwarcia studiów podyplomowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym będzie wykorzystywany przez zwolenników homeopatii jako okoliczność uwiarygodniająca stosowanie tych praktyk”.

O zachowanie uczciwości i przyzwoitości

Prezes NRL zaapelował do rektora ŚUM o odstąpienie od planów otwarcia studiów podyplomowych z homeopatii. „Mam nadzieję, że otwarcie studiów podyplomowych z homeopatii nie będzie stanowiło przyczynku do otwierania kolejnych studiów podyplomowych np. z zakresu urynoterapii, irydologii lub innych podobnych nienaukowych dziedzin działalności uzdrowicielskiej”.

Jeżeli jednak decyzja o otwarciu tych studiów nie zostanie zmieniona, prezes Hamankiewicz wyraził również nadzieję na to, że – „w ramach zachowania elementarnej przyzwoitości i uczciwości” wobec studentów – prezentowane będą również informacje m.in. o tym, że:

  • „brak jest wiarygodnych badań, prowadzonych w oparciu o zasady Evidence Based Medicine, potwierdzających skuteczność stosowania homeopatii”,
  • obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest posługiwanie się metodami opartymi na aktualnej wiedzy medycznej i „niekorzystanie z metod bezwartościowych lub niezweryfikowanych naukowo”,
  • obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest uzyskanie świadomej zgody pacjenta jeszcze przed podjęciem leczenia, „co w przypadku stosowania homeopatii powinno oznaczać poinformowanie pacjenta o tym, że proponowane postępowanie nie ma potwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej”.

mt