18 maja 2024

Sprzęt medyczny dla pracownika – bez podatku

Pracodawcy, którzy wobec swoich pracowników podejmują działania ograniczające ryzyko zachorowania na COVID-19 i łagodzące objawy tej choroby poprzez umożliwienie korzystania z zakupionych przez siebie koncentratorów tlenu czy pulsoksymetrów, nie mają obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek od wartości takich świadczeń.

Foto: pixabay.com

Dla pracowników świadczenia takie mają charakter nieodpłatny i nie są przychodem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do takich wniosków doszedł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej1 w jednej z interpretacji wydanych w tym roku. Podmiot gospodarczy, który zadał pytanie skarbówce, zakupił taki sprzęt medyczny – jak to określił w zapytaniu – w celu monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników, a także członków ich rodzin.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że poprzez zakup powyższego sprzętu, pracodawca zamierza ograniczyć ryzyko zachorowania na COVID-19 wśród pracowników oraz dać możliwość skutecznego zwalczania objawów choroby. Dzięki takim sprzętom pracownicy mają możliwość szybszego powrotu do zdrowia, a co za tym idzie, do pracy. Ponadto w okresie pandemii zarząd firmy z ich wykorzystaniem chce utrzymać odpowiednią kondycję psychiczną pracowników, kreując w ten sposób pozytywne działania – budujące i motywujące.

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS przypomniał, że nieodpłatnym świadczeniem na gruncie podatku dochodowego jest co do zasady każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, którego następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub też wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzeniu wydatków). Te reguły odnoszą się również do przychodów pracowniczych.

Dyrektor KIS odwołał się do objaśnień podatkowych2 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wskazuje się w nich, że w kwestii powstawania przychodu z nieodpłatnych świadczeń należy odwoływać się do wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, z którego wynika, że aby dane świadczenie mogło być uznane za przychód pracownika, musi ono m.in. być spełnione w jego interesie.

W tym kontekście udostępnianie pracownikom koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy, a w konsekwencji nie generuje przychodów pracowniczych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

Przypisy:

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 29 stycznia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.950.2020.2.TR
  2. https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19