20 kwietnia 2024

Srebrny jubileusz PTM w Czechach

W dniach 6-8 października w Cierlicku na Zaolziu świętowano 25-lecie samodzielnej działalności Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej. Od 7 listopada 1975 roku aż do roku 1991 polscy lekarze działali w ramach Klubu Medyka Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie.

Program uroczystości zawierał wieczór literacki promujący nową książkę „Wspomnienia Lekarzy” wydaną przez PTM, konferencję naukową oraz odwiedzenie miejsc związanych z polskością na Zaolziu.

W obchodach jubileuszu uczestniczyli polscy medycy z Czech, prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego prof. Igor Gościński i Adam Wiernikowski z OIL w Krakowie, którzy uhonorowali zasłużonych działaczy medalami, prof. Krzysztof Bielecki, Ryszard Pachecka, Filip Dąbrowski z OIL w Warszawie, dyrektorzy i zaprzyjaźnieni lekarze z Jastrzębia-Zdroju, Cieszyna, Rybnika, Częstochowy.

PTM należy do najaktywniejszych polonijnych organizacji medycznych.

Prezes PTM Józef Słowik przedstawił dokonania towarzystwa podkreślając rolę swoich poprzedników, Bogusława Chwajola i Jana Karczmarczyka, oraz działaczy Romualda Gąsiora, Tadeusza Hławiczkę, Kazimierza Santoriusa w integracji Polaków na Zaolziu i kultywowaniu tradycji. Wygłaszane referaty dotyczyły historii i przyszłości polonii medycznej, kariery młodych lekarzy w Polsce i Czechach, problemów medycznych jak naczyniaków mózgu czy schorzeń kręgosłupa.

Chwilą refleksji otoczono na miejscu hitlerowskiej zbrodni w 1944 roku zamordowanych Polaków, pamięć sławnych polskich lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, którzy zginęli w 1932 roku na Zaolziu oraz udokumentowano udział w uroczystości jubileuszowej wpisem do księgi pamiątkowej w Domu Polskim.

Towarzystwo w pełni zasługuje na miano ambasadora polskości w Republice Czeskiej.

Warto podkreślić, że PTM był od 1997 roku jednym z pierwszych członków Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie. Od 1975 roku PTM zorganizowało 407 spotkań, wydało 5 książek, a od listopada 1997 roku ukazało się 188 wydań elektronicznego biuletynu towarzystwa redagowanego przez Józefa Słowika. Towarzystwo zostało uhonorowane przez wiele organizacji medycznych, a działacze otrzymali wysokie odznaczenia państwowe.

Krzysztof Makuch


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.