12 lipca 2024

Środowisko lekarskie przeciw agresji na Ukrainę

Trwa 33. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – W Charkowie, który był drugim co do wielkości miastem Ukrainy, zrujnowanych zostało 1177 wielopiętrowych bloków mieszkalnych – mówi  mer Ihor Terechow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Źródło: twitter.com/ua_parliament

Przypominamy, w jaki sposób międzynarodowe organizacje lekarskie napiętnowały napaść Rosji na Ukrainę.

Światowe Stowarzyszenie Lekarskie (World Medical Association, WMA), największa organizacja lekarska na świecie, 24 lutego potępiła ten bezprecedensowy akt agresji i wezwała rosyjskich przywódców do poszanowania pracy lekarzy i pielęgniarek w Ukrainie oraz respektowania neutralności placówek ochrony zdrowia w tym kraju.

Dzień później Stały Komitet Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors, CPME), wspólnie z WMA wyraził głębokie zaniepokojenie konfliktem w Ukrainie. Podkreślono w stanowisku, że międzynarodowa zasada neutralności opieki medycznej i prawa człowieka muszą być przestrzegane.

26 lutego osiem europejskich organizacji lekarskich, m.in. CPME oraz Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists, UEMS) wydało komunikat prasowy w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę, wzywający do udzielania pomocy ogarniętemu wojną narodowi ukraińskiemu. Napaść Rosji na Ukrainę potępiły też organizacje lekarsko-dentystyczne.

Ponadto, WMA, CPME i European Forum of Medical Associations (EFMA) utworzyły fundusz pomocowy, który ma wspierać Ukrainę, która stanęła w obliczu kryzysu humanitarnego. Stworzono specjalne konto do zbierania funduszy, które będą redystrybuowane do parterów tych organizacji w krajach graniczących z Ukrainą. Są one przeznaczone na zakup zaopatrzenia medycznego dla Ukrainy, a także na wsparcie finansowe pomocy medycznej udzielanej uchodźcom uciekającym z tego kraju.

WHO, UNICEF i UNFPA wzywa do zaprzestania atakowania infrastruktury związanej z ochroną zdrowia w Ukrainie. Niestety, apele te nie są respektowane przez Rosję. Do 17 marca WHO potwierdziła 43 ataki na obiekty ochrony zdrowia w Ukrainie. Kolejne zgłaszane akty agresji wymierzone przeciw placówkom medycznym są weryfikowane. W niektórych obszarach, jak np. w mieście Mariupol, dramatycznie brakuje środków medycznych.

Źródło: WMA, CPME, UEMS, WHO, NIL