21 czerwca 2024

Standardy opieki medycznej nad noworodkiem

Polscy eksperci z dziedziny neonatologii przygotowali „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego”. To zbiór wytycznych dotyczących postępowania klinicznego w 28 obszarach opieki nad noworodkiem, zarówno w szpitalu zaraz po urodzeniu dziecka, jak i po jego wyjściu do domu.

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Standardy i kierunki niezbędnych zmian, jakie powinny zostać wdrożone w polskiej neonatologii, opierają się na najnowszych rekomendacjach europejskich i światowych towarzystw naukowych. Inauguracja tej publikacji miała miejsce podczas niedawnej Konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”.

Publikacja pomoże w codziennej pracy lekarzy neonatologów, a także pozwoli wprowadzić i upowszechnić algorytmy postępowania we wszystkich oddziałach neonatologicznych w Polsce.

– Wierzę, że taka forma opracowania zawierająca algorytmy, schematy, tabelki ułatwi lekarzom przyswojenie podstawowych zasad diagnostyki i postępowania w najważniejszych i najtrudniejszych sytuacjach klinicznych, z jakimi spotykamy się na co dzień – powiedziała prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

– Chcemy i musimy leczyć według najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej, której dynamiczny postęp powoduje, iż niekiedy w pewnych szczególnych przypadkach trudno nam wskazać ten najwłaściwszy sposób postępowania. Mam nadzieję, że „Standardy” wszystkim nam ułatwią ten trudny wybór i pomogą w ratowaniu życia i zdrowia najmłodszych dzieci – dodaje szefowa PTN.

Każdy z obszarów poruszony w „Standardach” został opracowany przez wybitnych ekspertów według schematu – opis problemu i obecnej sytuacji w Polsce, najnowsze światowe i europejskie wytyczne, kierunek zmian dla polskiej neonatologii. Wśród tematów znalazły się m.in.

  • sepsa u noworodka,
  • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • profilaktyka zakażeń wywołanych przez wirus RS,
  • wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna noworodków,
  • badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
  • koordynacja opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakiem.

Część z nich już wcześniej była poruszana przez środowisko medyczne, jako obszary, które trzeba poprawić i wiele już zostało zrobione. Po wieloletniej walce lekarzy i rodziców zmieniły się kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki zakażeń przeciwko wirusowi RS i zostało zniesione kontrowersyjne kryterium czasowe.

Aktualnie immunizację bierną przeciwko RSV otrzymują wszystkie dzieci urodzone przed 28. tygodniem ciąży i wszystkie dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną. Ale eksperci podkreślają, że dostęp do profilaktyki powinien być koniecznie rozszerzony o dzieci z wrodzonymi wadami serca, które do tej pory, jako jedyne z grup ryzyka, nie są zabezpieczane, a choroba może dla nich być równie groźna jak dla najsłabszych wcześniaków.

Od kilku lat trwa również walka o program kompleksowej wielospecjalistycznej opieki nad wcześniakami. Projekt takiego programu w niektórych ośrodków neonatologicznych nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, a jedynie zmianę ich organizacji i został już przedstawiony Ministerstwu Zdrowia i nawet uzyskał pozytywną opinie.