18 lipca 2024

Standardy organizacyjne i akredytacyjne w patomorfologii

W trosce o podniesienie jakości diagnostyki patomorfologicznej w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się w 2019 r. realizacja projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Foto: materiały organizatora

W ramach ww. projektu zostały opracowane zestawy standardów organizacyjnych oraz postępowania w diagnostyce patomorfologicznej – Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii oraz standardy akredytacyjne dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP). Dokument ten, w formie obwieszczenia, został ogłoszony przez Ministra Zdrowia dn. 24 września br.

Aktualnie w ramach tego projektu rozpoczynamy serię szkoleń online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii. W trakcie bezpłatnego jednodniowego szkolenia, w ciekawej formule chcemy omówić następujące zagadnienia: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem, badanie patomorfologiczne od A do Z, kontrola jakości i koszty w badaniu patomorfologicznym.

Szkolenia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz pracowników podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w nich ordynatorów oraz lekarzy oddziałów zabiegowych wysyłających materiał na badania patomorfologiczne, onkologów, urologów, dermatologów, ginekologów.

Szkolenia poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś. Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl.

Patronem medialnym szkoleń jest „Gazeta Lekarska”.

Źródło: informacja organizatora