13 czerwca 2024

Standaryzacja pytań i… Prezes NRL pisze do MZ w sprawie PES

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o standaryzację pytań testowych w ramach PES i wprowadzenie przepisów umożliwiających zwolnienie z egzaminu ustnego lekarzy, którzy uzyskali z części pisemnej ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

Foto: pixabay.com

Samorząd lekarski przedstawił konkretne oczekiwania w związku z wyrażoną kilka dni temu przez ministra zdrowia wolą rozwiązania problemów z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. To pokłosie spotkania prezesa NRL Łukasza Jankowskiego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, do którego doszło w czwartek.

W przypadku lekarzy, którzy po trwającym kilka lat szkoleniu specjalizacyjnym zdali egzamin pisemny z oceną co najmniej dobrą, nie ma potrzeby ponownej weryfikacji ich wiedzy i predyspozycji poprzez część ustną – uważa samorząd lekarski. Ten argument podniósł prezes Łukasz Jankowski w piśmie skierowanym do ministra Adama Niedzielskiego, którego treść została opublikowana na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rezygnacja z części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego pozwoli lekarzom szybciej rozpocząć pracę z uprawnieniami specjalistów, co jest ważne m.in. w obliczu problemów kadrowych w naszym systemie ochrony zdrowia. Czas, który poświęcają na przygotowanie się do drugiej części PES, mogliby przeznaczyć dla pacjentów.

„Jestem przekonany, że wprowadzenie takiej zmiany legislacyjnej nie wpłynie negatywnie na poziom kształcenia – dla samorządu lekarskiego utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia jest kluczowe” – czytamy w piśmie skierowanym do szefa resortu zdrowia.

„Liczymy, że zgodnie z zapewnieniami dyrekcji Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi od 1 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiona baza pytań, z których będzie tworzony egzamin testowy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Pozwoli to uniknąć błędów, które pojawiały się w przeszłości, powodując ogromny chaos” – podkreślił prezes NRL.