18 maja 2024

Staż podyplomowy: Prezydium NRL o planowanych zmianach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zgłosiło uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz niektórych innych ustaw.

Fot. pixabay.com

Prezydium NRL pozytywnie ocenia odroczenie do 26 lutego 2026 r. terminu, w jakim dokonywane mają być czynności w zakresie kwalifikacji na staż podyplomowy, kierowania na staż i odbywanie go, w tym dokumentowanie jego przebiegu i prowadzenie dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Obecnie ani system, ani jego użytkownicy nie są przygotowani, aby w ten sposób dokumentować odbywanie stażu – wskazuje Prezydium NRL.

W podjętym stanowisku pozytywnie zaopiniowano również planowane przedłużenie do 30 miesięcy terminu na weryfikację akredytacji jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego po zmianie programu specjalizacji. Obecnie duża liczba jednostek nie uzyskała jeszcze weryfikacji akredytacji w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie nowych programów specjalizacji. Zdaniem Prezydium NRL grozi to ograniczeniem dostępu lekarzy do możliwości kształcenia.

Pełna treść stanowiska jest dostępna na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.