18 lipca 2024

Stomatolodzy z Ukrainy podziękowali w czasie posiedzenia NRL

W piątek, w trakcie ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w tym roku, przedstawicielki Stowarzyszenia Stomatologów Ukrainy, przekazały podziękowania dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów za wsparcie, jakie zostało udzielone stronie ukraińskiej w obliczu rosyjskiej agresji.

– Od pierwszych dni wojny w Ukrainie Polacy udzielają schronienia ukraińskim kobietom i dzieciom, lekarze zapewniają pomoc medyczną, władze polskie podejmuje wszelkie możliwe starania, aby pomóc Ukraińcom, a polscy dyplomaci pracują ramię w ramię z ukraińskimi w celu powstrzymania rosyjskiej agresji. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Wiemy, że bez pomocy ze strony polskiego narodu i polskich lekarzy byłoby nam ciężko przetrwać – powiedziała prof. Iryna Mazur.

Prezes NRL Łukasz Jankowski zapowiedział, że działania podjęte przez jego poprzednika, prof. Andrzeja Matyję, Fundację Lekarze Lekarzom i izby lekarskie, będą kontynuowane na tyle, na ile będzie to możliwe. – Sytuacja jest niełatwa, jesteśmy z wami, a wsparcie jest widocznym symbolem, że relacje między polskim a ukraińskim środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów nabrały szczególnego charakteru – podkreślił Łukasz Jankowski.