24 kwietnia 2024

Stomatologia: nadzieja na skuteczną profilaktykę

Katastrofalny stan uzębienia polskich dzieci wymaga rzeczywistego powrotu do medycyny szkolnej – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej”.

Fot. NIL

Po tygodniach wyczekiwania poznaliśmy nową wiceminister zdrowia odpowiedzialną za stomatologię. Podczas styczniowego posiedzenia ministerialnej Rady ds. Rozwoju Stomatologii prof. Urszula Demkow pytała jej członków o najważniejsze problemy lekarzy dentystów i ich pacjentów.

Szczególnie bliskie są jej kwestie związane z kształceniem przed- i podyplomowym oraz poprawa warunków pracy całej kadry dydaktycznej uczelni medycznych. Pani Minister chce godnego wynagrodzenia, tak aby zagwarantować wysoki poziom nauczania przyszłych lekarzy dentystów i wykształcić więcej specjalistów w dziedzinach stomatologicznych.

Prof. Demkow była zaskoczona wysokością wynagrodzeń asystentów uczących przyszłych lekarzy, podobnie jak faktem, że pieniądze, które docierają do uczelni z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry dydaktycznej, rozdzielane są po równo na medyków i pozostałe zawody medyczne. Powstanie grupa robocza do wypracowania skutecznego rozwiązania problemu.

Rada ds. Rozwoju Stomatologii otrzymała również zapewnienie, że Pani Minister zrobi wszystko, co w jej mocy, by przywrócić programy profilaktyczne dla dzieci. Katastrofalny stan uzębienia polskich dzieci wymaga rzeczywistego powrotu do medycyny szkolnej. Konieczna jest profilaktyka i regularna kontrola stanu uzębienia dzieci i młodzieży szkolnej.

Prof. Demkow zapewniła nas, że programy profilaktyczne zostaną stworzone od nowa tak, by jak najskuteczniej dotrzeć do polskich uczniów i ich rodziców. Obejmą one nie tylko kontrole, ale także naukę i skuteczną profilaktykę.

Problemy polskich lekarzy dentystów narastały od wielu lat. Nowe otwarcie w Ministerstwie Zdrowia daje nadzieję na wprowadzenie zmian, które pozwolą polskiej stomatologii nie tylko przetrwać, ale i się rozwijać.

Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej