17 lipca 2024

„Stomia u dzieci” – książka do pracy z małym pacjentem

Fundacja STOMAlife przygotowała atlas edukacyjny „Stomia u dzieci” zawierający praktyczne informacje na temat stomii dla pacjentów oraz dla specjalistów. Publikacja zawiera 28 sekcji tematycznych.

Fragment okładki

Informacje są prezentowane na dwóch stronach – jednej dla pacjenta, drugiej dla lekarza/pielęgniarki. Książka jest bezpłatna dla specjalistów – aby ją otrzymać, wystarczy wysłać prośbę na adres: biuro@stomalife.pl.

Publikacja została opracowana przez dr Małgorzatę Markiewicz-Kijewską przy konsultacji naukowej prof. Piotra Kalicińskiego z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i uzupełnia dotychczas opracowane przez Fundację STOMAlife atlasy, które były poświęcone kolostomii, ileostomii i urostomii.

Książka przedstawia każdy etap stomii: od przyczyn jej wyłonienia, przez okres pooperacyjnej rehabilitacji i opieki, aż do pielęgnacji czy powikłań, jakie mogą się pojawić. Każda z sekcji tematycznych prezentuje najważniejsze informacje na dwóch stronach – jednej dla pacjenta (i rodzica) oraz drugiej dla pielęgniarki czy lekarza.

Strona dla pacjenta zawiera uproszczone treści, zobrazowane łatwymi do zrozumienia ilustracjami oraz grafikami. W atlasie znajdują się komentarze do obrazków, które aktualnie widzi pacjent oraz opis niezbędnych informacji, które należy mu w tym miejscu przekazać. Specjalista, siadając naprzeciwko pacjenta, może położyć atlas w taki sposób, aby każda ze stron widziała istotne dla siebie informacje.

Patronat honorowy nad atlasem objęli: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych, Miasto Stołeczne Warszawa, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Polskie Stowarzyszenie Stomijne, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Polski Klub Koloproktologii, Polskie Towarzystwo Chirurgów Onkologicznych, Towarzystwo Chirurgów Polskich.