28 lutego 2024

Stosowanie się do zaleceń personelu medycznego jest kluczowe

Stosowanie się do zasad personelu medycznego jest konieczne i niezbędne zarówno dla bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. Bardzo wiele zdarzeń niepożądanych wynika właśnie z powodu braku przestrzegania zasad obowiązujących w placówkach medycznych.

Fot. mat. prasowe

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że upadki pacjentów to najczęściej występujące zdarzenie niepożądane, na 1000 łóżek szpitalnych aż od 3 do 5 pacjentów może ulec takiemu zdarzeniu, a ponad jedna trzecia tych incydentów prowadzi do obrażeń.

– Pacjenci powinni stosować się do zasad, które obowiązują w danej placówce medycznej, czyli zarówno zasad dotyczących bezpieczeństwa, pobytu w szpitalu, jak i przede wszystkim zaleceń lekarskich, pielęgniarskich dotyczących danego pacjenta – mówi dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), ekspert Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

– Niestety bardzo duża ilość zdarzeń niepożądanych, które obserwujemy spowodowana jest tym, że pacjenci się do tych zaleceń nie stosują, wszelkiego rodzaju upadki, wypadnięcia z łóżka, najczęściej dotyczą pacjentów, którzy nie powinni w ogóle wstawać, więc bardzo ważne jest to, aby pacjenci stosowali się do zaleceń, które przekazuje personel medyczny – dodaje dr Klaudiusz Komor.

Aby placówka medyczna była efektywna konieczna jest odpowiednia ilość personelu medycznego. W Polsce ilość wykfalifikowanego personelu medycznego wciąż jest niewystarczająca, co powoduje długi czas oczekiwania na wizyty, a także przepracowanie lekarzy. – Warunkiem bezpieczeństwa pacjenta jest bezpieczny personel – mówi mgr Małgorzata Jadczak, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

– Personel medyczny powinien posiadać ugruntowaną wiedzę, pracować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą na faktach. Ale przede wszystkim powinna być odpowiednia ilość personelu. Obecnie normy zatrudnienia ujęte w rozporządzeniu nie określają w dostatecznym stopniu potrzeb i stanowią o minimalnym zatrudnieniu – dodaje.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a jej głównym celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem Koalicji jest program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się placówki medyczne, przestrzegające zaleceń w niej zawartych.

Patronat nad projektem objęły m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Źródło: inf. prasowa