15 czerwca 2024

Stosowanie terapii daremnej – wyraź swoją opinię!

Zapraszam lekarzy wszystkich specjalności do wypełnienia online krótkiej ankiety na temat stosowania terapii daremnej w medycynie.

Foto: pixabay.com

Pytania zostały przygotowane we współpracy z prof. Ewą Kucewicz-Czech oraz Katedrą Epidemiologii SUM w Katowicach. Ze względu na wagę i złożoność problemu, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona lekarzy w całym kraju. Temat jest niezwykle ważny, dlatego każda opinia jest dla nas ogromnie cenna. Link do ankiety: http://terapia.naukowy.pl

Dr n. med. Maria Damps, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, przewodnicząca Sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii