27 maja 2024

Strzelectwo myśliwskie dla lekarzy

Serdecznie zapraszamy wszystkich medyków (i nie tylko medyków) spod znaku Św. Huberta na tegoroczną sportową rywalizację na strzelnicy myśliwskiej oraz odkrywanie uroków Lubelszczyzny w jak najliczniejszym gronie.

VII Ogólnopolskie Grand Prix w Strzelectwie Myśliwskim dla Lekarzy „Złoty Eskulap”

Foto: pixabay.com

VII Ogólnopolskie Grand Prix w Strzelectwie Myśliwskim dla Lekarzy „Złoty Eskulap” odbędzie się 11 czerwca w Puławach.

W przeddzień zawodów zapraszamy na plenerowe spotkanie integracyjne w jednym z uroczych lokali nad Wisłą. Dodatkowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej www.zlotyeskulap.pl. Darz Bór!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.