12 lipca 2024

Stulecie Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Najwyżej punktowane polskie czasopismo medyczne „Polish Archives of Internal Medicine” („Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”) kończy sto lat.

Foto: pixabay.com

Oficjalne obchody stulecia rozpoczną się 21 kwietnia 2023 r. podczas dorocznej konferencji „Interna” organizowanej w Krakowie przez Towarzystwo Internistów Polskich (TIP) we współpracy z wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

Towarzyszyć im będzie premiera filmu na temat historii czasopisma i jego aktualnej pozycji. A jest o czym opowiadać! Pierwszy numer „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, oficjalnego organu powstałego w 1906 r. TIP, ukazał się w 1923 r.

Od 2006 r. jego wydawcą jest Medycyna Praktyczna, a czasopismo wzbogaciło się o stronę internetową, elektroniczny system zgłaszania i recenzowania artykułów zintegrowany z automatycznym systemem antyplagiatowym, a także o wersje anglojęzyczne tekstów z kolorowymi rycinami.

W 2012 r. „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” otrzymało pierwszy współczynnik oddziaływania (impact factor,IF) 1,367, który cały czas rośnie. Aktualny IF wynosi 5,218, co sprawia, że miesięcznik jest obecnie najlepszym czasopismem medycznym wydawanym w Polsce. Pozostałe mogą pochwalić się IF nie przekraczającym 4. Czasopismo, od 2017 r. używające angielskiej wersji tytułu, funkcjonuje tylko w formie cyfrowej, w otwartym dostępie.

Autorami większości tekstów oryginalnych są Polacy, natomiast zagraniczni eksperci piszą głównie artykuły poglądowe oraz edytoriale komentujące zwykle dwa artykuły w numerze. Polskiej Radzie Naukowej, której przewodniczącymi w przeszłości byli m.in. prof. Andrzej Szczeklik i prof. Franciszek Kokot, obecnie przewodniczy prof. Andrzej Januszewicz. Radą międzynarodową kieruje prof. Roman Jaeschke z McMaster University w Kanadzie.

– Czasopismo nadal ma w nazwie „polski” i radzi sobie bardzo dobrze na coraz bardziej konkurencyjnym międzynarodowym rynku wydawniczym. Głęboko wierzę w to, że przy tak małych nakładach na naukę działalność naukowa w Polsce ma wymiar nieco heroiczny i jednak patriotyczny – mówi prof. Anetta Undas, redaktor naczelna czasopisma od 2008 r., kierownik Zakładu Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ.