18 maja 2024

Sukces polskich lekarzy na DDW

Pracę naukową przygotowaną przez Barbarę Włodarczyk oraz zespół Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w składzie: dr Anna Borkowska, dr Przemysław Włodarczyk, prof. Ewa Małecka-Panas, dr Anita Gąsiorowska) wyróżniono tytułem „Poster of Distinction”.

San Diego. Foto: pixabay.com

Zaprezentowano ją na światowej konferencji Digestive Disease Week 2019 w San Diego, USA.

Streszczenie uznano za jedno z 10 proc. najlepszych prac spośród wybranych do prezentacji w sesji plakatowej. Lekarzom z Łodzi już po raz kolejny przyznano tę nagrodę. Digestive Disease Week (DDW) jest wiodącym na świecie forum edukacyjnym dla naukowców, klinicystów, badaczy, studentów i stażystów pracujących w gastroenterologii, hepatologii, endoskopii przewodu pokarmowego, chirurgii przewodu pokarmowego i pokrewnych dziedzinach.

W pracy zaprezentowano badanie, które dotyczy problemu wczesnej diagnostyki raka trzustki. Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi uczestniczy w wielu  projektach międzynarodowych zajmujących się uwarunkowaniami genetycznymi chorób tego narządu, m.in. „PANDORA” i „GRAP” – Genetic Risk Contribution to Alcoholic Chronic Pancreatitis), a prof. Ewa Małecka-Panas jako członek Komitetu Zarządzającego Akcji Unii Europejskiej COST BM1204 została zaproszona do ich realizacji. Projekty te mają na celu zwrócenie uwagi zarządzających  ochroną zdrowia w UE na złe wyniki leczenia raka trzustki, koordynowanie i prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie.