22 kwietnia 2024

SUM Uniwersytetem Młodych Wynalazców

Dwa projekty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: „Od ucznia do naukowca – wprowadzenie do technik biologii molekularnej” oraz „Kuchnia molekularna, czyli nauka w gastronomii” otrzymały dofinansowanie w konkursie Uniwersytet Młodych Wynalazców zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W ramach zajęć warsztatowych „Kuchnia molekularna, czyli nauka w gastronomii” uczniowie będą mieli możliwość poznania nie tylko różnorodnych technik stosowanych w kuchni molekularnej, ale i rozwijania swojej kreatywności w zakresie łączenia smaków i tekstur („food designe”).

Kuchnia molekularna – (inaczej kuchnia kreatywna) to taki rodzaj obróbki żywności, który wykorzystuje wiedzę naukową, przede wszystkim z dziedziny chemii i fizyki. Jest to nowy trend w światowej gastronomii, którego założeniem jest przygotowywanie potraw tylko ze składników najlepszej jakości i w nowej aranżacji. Do obróbki surowców używa się np. ciekłego azotu, alginianów, soli wapnia, agaru, gumy guar, karagenu.

Kuchnia molekularna stawia sobie za cel osiągnięcie idealnego, czystego i doskonałego smaku potraw, przy użyciu wyłącznie świeżych i naturalnych składników, serwowanych często w zaskakujących formach, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność gotowych produktów. Pozwala na tworzenie nowych kształtów, łączenie różnych smaków i tekstur.

Uczniowie biorący udział w programie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe. W ramach kursu zapoznają się z różnorodnymi technikami kuchni molekularnej oraz „food designe” – łączenia smaków i tekstur, metodyką prowadzenia badań naukowych, metodami analizy danych i opracowywaniem publikacji naukowych, tworzeniem i prowadzeniem strony internetowej o tematyce kulinarnej.

Ponadto nabędą wiedzę na temat dodatków do żywności, ich zastosowania, potencjalnej szkodliwości, nauczą się interpretowania informacji zawartych na etykietach produktów spożywczych oraz wykształcą kompetencje związane z wystąpieniami publicznymi, prowadzeniem eksperymentów kulinarnych i warsztatów kuchni molekularnej. Projekt realizowany będzie przez kadrę naukowo-dydaktyczną Zakładu Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.

„Od ucznia do naukowca – wprowadzenie do technik biologii molekularnej” – to projekt, którego celem jest umożliwienie zdolnym licealistom nawiązania kontaktu ze środowiskiem akademickim, a także poznania kolejnych etapów procesu badawczego i zapoznania się ze specyfiką realnej pracy w laboratorium, podczas realizacji konkretnego projektu badawczego w obszarze biologii molekularnej.

Uczestnicy wspólnie zaplanują eksperyment polegający na określeniu cytotoksyczności wybranych chemioterapeutyków używanych w onkologii na linie komórek nowotworowych, przeprowadzą własnoręcznie wszystkie etapy eksperymentu i dokonają analizy uzyskanych danych, przy wykorzystaniu poznanych metod badawczych, samodzielnie przygotują hodowlę komórkową i wykonają potrzebne analizy.

Praktyczne poznanie warsztatu badawczego stosowanego podczas realizacji badań podstawowych umożliwi uczestnikom projektu dalszy rozwój naukowy oraz zrozumienie ograniczeń związanych z prowadzeniem badań i dostępną metodyką.

Dzięki programowi uczniowie zdobędą nową wiedzę, zgodną z ich zainteresowaniami, co ułatwi im w przyszłości praktyczną realizację swoich pomysłów badawczych. Projekt realizowany będzie w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach-Ligocie.