21 maja 2024

Świadczenia kompensacyjne a szczepienia

Prezydium NRL co do zasady popiera kierunek zmian związany z utworzeniem Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych oraz świadczenia kompensacyjnego.

Foto: pixabay.com

Mechanizm kompensacji niepożądanych odczynów poszczepiennych ze środków Skarbu Państwa jest oczekiwany od dawna.

„Stworzenie odrębnego funduszu celowego, z którego będą w określonych sytuacjach wypłacane świadczenia kompensacyjne przyczyni się do zapewnienia osobom zaszczepionym środków prawnych umożliwiających szybsze uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, bez długotrwałej procedury sądowej” – wskazano w stanowisku podjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjętym po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem samorządu lekarskiego świadczeniem kompensacyjnym powinny być objęte również szczepienia zalecane, o których mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Skoro jest ono „zalecane” to – wskazuje Prezydium NRL – władzy publicznej powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej osób z niego skorzystało. „Projektowane zmiany ustawowe powinny niewątpliwie zachęcać do poddawania się szczepieniom ochronnym i przyczyniać się do wzmocnienia solidarności programów powszechnych szczepień, zaś wyłączenie szczepień zalecanych z działania przepisów o świadczeniu kompensacyjnym mogłoby przynieść odwrotny skutek” – czytamy w podjętym stanowisku.