22 kwietnia 2024

Symulatory dla pielęgniarek i położnych

Rozpoczęło się doposażanie Centrum Symulacji Medycznej, przeznaczonego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, które powstaje przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pierwsze zajęcia ruszą jeszcze w tym roku.

Pomieszczenia symulacyjne zostaną wyposażone w najnowocześniejsze fantomy pacjentów. Studenci położnictwa będą mieli do dyspozycji m.in. zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, symulator do badania ginekologicznego czy model macierzyński do oceny akcji serca i ułożenia płodu.

Z myślą o kształceniu przyszłej kadry pielęgniarskiej, oprócz fantomu pacjenta dorosłego i zestawów do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, takich jak iniekcje czy profilaktyka przeciwodleżynowa, w Centrum znajdzie się także zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby w podeszłym wieku, który odwzorowuje szczegóły fizjonomii osoby starszej.

– Symulacja medyczna jest metodą kształcenia uznaną naukowo na całym świecie. Prowadzenie zajęć praktycznych tą metodą umożliwia ćwiczenie procedur w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności, a nawet popełnianie błędów nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta – tłumaczy Janusz Michalak, kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM.

Jest to dynamicznie rozwijający się dział kształcenia medycznego. Wykorzystuje zarówno trenażery i proste manekiny treningowe do nauczania poszczególnych umiejętności manualnych (np. intubacja dotchawicza, wentylacja zastępcza, wkłucia dożylne), jak i bardziej zaawansowane elektronicznie symulatory ze specjalnym oprogramowaniem informatycznym, będące uosobieniem rzeczywistych pacjentów, dzięki którym można uczyć postępowania w rożnych przypadkach klinicznych.

– Zamiast symulatorów możemy też wykorzystać tzw. Standaryzowanego Pacjenta (SP), czyli aktora odtwarzającego rolę pacjenta wyuczoną i przygotowaną wcześniej przez zespół prowadzący zajęcia, w celu nauczenia badania podmiotowego i formowania relacji z pacjentem – dodaje kierownik CDiSM. Otwarcie nowego Centrum pozwoli na zwiększenie liczby zajęć praktycznych, prowadzonych z wykorzystaniem symulacji medycznej, do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych dla kolejnych kierunków studiów.

Umożliwi także szersze wdrożenie egzaminów typu OSCE, czyli Obiektywnego Ustrukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (Objective Structured Clinical Examination). Służy on do standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach symulowanych. Podczas egzaminu student demonstruje jak prawidłowo wykonać daną procedurę, a poszczególne umiejętności oceniane są przez egzaminatora.

Do tej pory studenci pielęgniarstwa i położnictwa korzystali z otwartego w 2012 r. w Katowicach Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM. Niestety, z uwagi na ograniczenia wynikające z zapisów unijnego projektu, z którego sfinansowano CDiSM, było to możliwe tylko w niewielkim stopniu. Powstający obecnie obiekt przy Wydziale Nauk o Zdrowiu będzie całkowicie oddany do dyspozycji studentów tych kierunków.

– Zespół CDiSM ma już w symulacji medycznej spore doświadczenie, które mam nadzieję wykorzystać w przygotowaniu kadry niezbędnej do rozszerzenia naszej działalności w tej nowej lokalizacji. Staram się pozyskać do pracy w Centrum zarówno osoby już doświadczone, jak również te rozpoczynające zawodową karierę o świeżym spojrzeniu absolwenta naszej uczelni. Ponadto planujemy zorganizować szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy chcieliby zapoznać się z metodologią symulacji medycznej lub ją doskonalić u progu nowego semestru zajęć – mówi Janusz Michalak.

Centrum Symulacji Medycznej dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa to nie jedyne które obecnie powstaje przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Drugie, przeznaczone dla przyszłych lekarzy i stomatologów, zostanie otwarte w Zabrzu i będzie wyposażone m.in. w 54 unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. W sumie oba centra zostaną wyposażone w 13 zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych.