18 maja 2024

Szczepienia dla nauczycieli i pracowników żłobków

Od poniedziałku 8 lutego nauczyciele, który chcą zostać zaszczepieni przeciw COVID-19, może zgłosić taką chęć do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony.

Foto: Krystian Maj / KPRM

Nauczyciel zatrudniony w kilku placówkach może zgłosić chęć zaszczepienia się może w tej wybranej przez siebie.

– Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1C – powiedział w piątek Michał Dworczyk, szef KPRM, a jednocześnie pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Do zgłoszenia pracowników szkoły na szczepienie przeciw COVID-19 konieczne jest wypełnienie formularza w Systemie Informacji Oświatowej, gdzie znajduje się również szczegółowa instrukcja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Formularz należy wypełnić do 10 lutego.

W przypadków żłobków i instytucji opieki nad dziećmi do trzech lat, proces rejestracji na szczepienia jest podobny jak w przypadku szkół. Zgłoszenia na szczepienie można dokonać przez formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostępny na stronie. W formularzu należy wskazać m.in. podstawowe dane placówki i pracowników chętnych zaszczepieniem się.

Wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie będą mogli to zrobić:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Na polskim rynku obecne są szczepionki trzech producentów: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze, nauczycielom i pracownikom żłobków poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka wyprodukowana przez firmę AstraZeneca, natomiast nauczyciele i pracownicy żłobków, którzy przekroczyli 60 lat, mają być szczepieni preparatami firm BioNTech/Pfizer i Moderny.