13 czerwca 2024

Szczepienia nauczycieli szkół, przedszkoli i akademickich

W poniedziałek 15 lutego wystartowała kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli szkół i przedszkoli do 65. roku życia oraz dla nauczycieli akademickich.

Foto: pixabay.com

Zarejestrować się na szczepienia mogą nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni, a także nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

Co ważne, na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 roku do 31 grudnia 2003 roku. Nauczyciele urodzeni w 1955 roku i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

Nauczyciel, który pracuje w więcej niż jednej szkole czy uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną szkołą lub uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomenduje się tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

Za zapisy odpowiedzialni są dyrektorzy szkół na tych samych zasadach jak w I turze dla nauczycieli klas I-III oraz rektorzy uczelni. Rektorzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

Rejestracja potrwa do końca 18 lutego. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nauczycielom poniżej 65. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.

Źródło: gov.pl