21 maja 2024

Szczepienia przeciw COVID-19 a pacjenci onkologiczni

Czy chorzy na nowotwory powinni otrzymać pełen cykl szczepienia przeciw COVID-19 w najkrótszym czasie zalecanym przez producenta szczepionki?

Foto: pixabay.com

Na portalu medRxiv opublikowano pracę dotyczącą odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 u chorych na nowotwory.

W badaniu SARS-CoV-2 for Cancer Patients (SOAP-02) wzięło udział 151 chorych na nowotwory oraz 54 zdrowych ochotników, stanowiących grupę kontrolną. Wszyscy uczestnicy otrzymali szczepionkę mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech).

Zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalną odporność zapewniają dwie dawki szczepionki podane w odstępie minimum 21 dni. Czterdziestu siedmiu uczestników badania otrzymało dawki w odstępie 21 dni, u pozostałych, w związku ze zmianą brytyjskich wytycznych, odstęp wydłużono do 12 tygodni.

Efekt immunizujący (wytworzenie przeciwciał) po pierwszej dawce szczepionki wystąpił u 97 proc. zdrowych ochotników, u 39 proc. chorych na nowotwory lite i zaledwie u 13 proc. chorych na nowotwory hematologiczne. Dwa tygodnie po podaniu drugiej dawki (ocena wśród osób szczepionych w 21. dniu) obecność przeciwciał we krwi stwierdzono u 100 proc. osób z grupy kontrolnej oraz u 95 proc. chorych na nowotwory lite.

Wśród osób, które nie otrzymały drugiej dawki po upływie 3 tygodni, immunizację stwierdzono u zaledwie 43 proc. Po 5 tyg. od podania pierwszej dawki efekt immunizujący stwierdzono u połowy chorych na nowotwory hematologiczne, którzy otrzymali drugą dawkę, oraz u zaledwie 8 proc. chorych, u których wydłużono odstęp między szczepieniami.

Autorzy badania podkreślają wagę pełnego cyklu szczepienia u chorych na nowotwory oraz zachowania jak najkrótszej przerwy pomiędzy dawkami, co minimalizuje narażenie chorych i ich rodzin na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: www.medrxiv.org