13 czerwca 2024

Szczepienia przeciw COVID-19 dla Ukraińców. Informacje dla lekarzy

Trwa drugi dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na przejściach granicznych z Rzeczpospolitą Polską panuje wzmożony ruch. Pierwsi uchodźcy zza wschodniej granicy ubiegają się o ochronę międzynarodową w naszym kraju.

Foto: pixabay.com

W związku ze wzmożonym przekraczaniem granic przez osoby narodowości ukraińskiej, Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość szczepienia przeciw COVID-19 dla tych osób w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC).

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu zdrowia czytamy, że lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

„Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania” – wskazano w komunikacie.

Rekomendowaną szczepionką jest jednodawkowa szczepionka Vaccine Janssen J&J dla osób powyżej 18. roku życia. W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W odniesieniu do osób poniżej 18. roku życia, kwalifikowanych do szczepienia (dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA. W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej pacjent.gov.pl/aktualnosci. Kwestionariusz w tej wersji językowej jest dostępny zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.