24 czerwca 2024

Szczepienie przeciw SARS-CoV-2 może poprawić wyniki leczenia

Szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV2 poprawia wyniki leczenia raka nosowej części gardła – wynika z badań, które opublikowano w „Annals of Oncology”.

Foto: pixabay.com

Istnieją obawy, że populacyjne szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mogą wchodzić w interakcje ze stosowaną w onkologii immunoterapią.

W „Annals of Oncology” opublikowano wyniki wieloośrodkowego prospektywnego badania przeprowadzonego w 23 chińskich szpitalach, oceniającego związek szczepienia z wynikami leczenia chorych na raka nosowej części gardła. Badaniem objęto 1537 chorych, głównie mężczyzn, otrzymujących leczenie anty-PD-1 (receptor programowanej śmierci typu 1, programmed cell death 1) w skojarzeniu z chemioterapią.

Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 (Sinovac COVID19) otrzymało około 25 proc. chorych (n=373), pozostali nie zostali zaszczepieni. Mediana czasu od zaszczepienia do rozpoczęcia leczenia anty-PD-1 wyniosła 105 dni. Pod wpływem immunoterapii całkowitą odpowiedź osiągnięto u 9 proc. chorych, a częściową u 33 proc.. U 34 proc. obserwowano stabilizację, a u 22 proc. – progresję.

U chorych zaszczepionych, w porównaniu do niezaszczepionych, istotnie częściej obserwowano odpowiedź na leczenie (59 proc. vs. 39 proc.) oraz kontrolę nowotworu (80 proc. vs 75 proc.), ale równocześnie częściej dochodziło u nich do działań niepożądanych immunoterapii niskiego stopnia (74 proc. vs 60 proc., p<0,001). Autorzy badania sugerują, że lepsze wyniki leczenia u osób zaszczepionych mogą wynikać z tego, że działanie szczepionki obejmuje obszar górnych dróg oddechowych, w którym zlokalizowany jest nowotwór.

Chińską inaktywowaną szczepionkę Sinovac przeciw COVID-19 do użytku dopuściła Światowa Organizacja Zdrowia w ramach procedury Emergency Use Listing. Stosowana jest w wielu krajach, głównie azjatyckich.