28 lutego 2024

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 aktywna u chorych na nowotwory

Przeprowadzone do tej pory badania wykazywały w trakcie krótkotrwałej obserwacji skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki mRNA firmy Pfizer u osób w trakcie leczenia onkologicznego.

Foto: pixabay.com

Nie było jednak dostępnych badań sprawdzających jej skuteczność w dłuższym okresie obserwacji.

W badaniu opublikowanym w „Cancer Discovery” sprawdzono, czy stężenie przeciwciał u zdrowych osób i chorych na nowotwór różni się po 6 miesiącach od szczepienia. W tym celu 289 osobom zaszczepionym dwiema dawkami szczepionki oznaczono stężenie przeciwciał po drugiej dawce szczepionki i po 6 miesiącach od drugiej dawki.

Testy serologiczne wykazały, że 122 osoby ze 154 (79%) w trakcie leczenia onkologicznego oraz 114 ze 135 (84%) pracowników ochrony zdrowia (grupa kontrolna) miały po 6 miesiącach od zaszczepienia dodatnie testy serologiczne. Wśród chorych na nowotwór z ujemnymi wynikami testów serologicznych 81% stanowiły osoby w trakcie chemioterapii.

Pomimo wysokiej aktywności szczepionki mRNA eksperci z NCCN (National Comprehensive Cancer Network) zalecają podanie trzeciej dawki szczepionki u pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego.