14 kwietnia 2024

Szczyt Zdrowie: o profilaktyce, medycynie pracy i podatku cukrowym

„Ekonomia, gospodarka, zdrowie – rola kapitału ludzkiego jako podstawy rozwoju społeczno-ekonomicznego państwa” – pod tym hasłem w środę odbyła się VI. edycja kongresu Szczyt Zdrowie, organizowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH.

Paneliści pochylili się nad tematami związanymi m.in. ze znaczeniem medycyny pracy w systemie ochrony zdrowia, miejscem zdrowia w innowacyjnej gospodarce państwa, znaczeniem modeli epidemiologicznych i ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji, a także nad rolą sektora prywatnego i sektor publicznego w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia.

Dr Mariusz Gujski z Instytutu Ochrony Zdrowia w panelu poświęconym znaczeniem modeli epidemiologicznych i ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji podkreślił znaczenie wiedzy eksperckiej w zakresie podejmowania inicjatyw w zakresie medycyny pracy. Chodzi o to, byśmy jako państwo w sposób mądry i roztropny otwierali się na różne technologie medyczne, które będą służyły społeczeństwu i abyśmy poszukiwali takiego modelu pracy, by implementować do systemu ochrony zdrowia rozsądne rozwiązania – powiedział dr Gujski.

Paneliści zgodnie twierdzili, iż potrzeba nam intensywnej dyskusji społecznej oraz rozwiązań globalnych, które przywrócą Polakom świadomość, że dbanie o swoje zdrowie to ich obowiązek. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił znaczenie badań okresowych i medycyny pracy w profilaktyce. – Niektórzy podważają sens badań okresowych wykonywanych pracownikom, jako badań wykonywanych zdrowemu pacjentowi, a badania okresowe przekładają się na profilaktykę, ponieważ lekarze udzielają tam również pacjentom rad z zakresu profilaktyki. Trzeba również edukować społeczeństwo o znaczeniu zdrowego żywienia, by zredukować spożycie niektórych produktów, m.in. cukru. Można rozmawiać na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia tzw. podatku cukrowego – powiedział wiceminister Miłkowski.

– Bardzo ważne jest, aby wesprzeć pracodawców w tym, aby zależało im na utrzymaniu pracownika jak najdłużej w zdrowiu. Pracownik jest częścią całego obszaru zdrowia publicznego, dlatego ważne jest zaangażowanie się Ministerstwa Zdrowia w zmiany systemowe, mające na celu działania na rzecz pracowników. Dzisiaj największym problemem pracowników są choroby cywilizacyjne, z którymi walczyć można przez szybkie wykrywanie, czyli badania profilaktyczne, musimy pracować również nad świadomością pracowników. Może w tym pomóc medycyna pracy i zmiana kompetencji lekarzy od orzekania o zdolności do pracy do szeroko rozumianej działalności profilaktycznej i doradczej. Obecnie w żaden sposób nie wykorzystujemy możliwości medycyny pracy – powiedziała prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz.

Kongres Szczyt Zdrowie 2018 odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia w wydarzeniu wzięli udział wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych. Podczas Szczytu Zdrowie omawiano również tematykę inwestycji w przemyśle farmaceutycznym jako szansy na rozwój gospodarki, a także innowacji w zarządzaniu zdrowiem. Paneliści, wśród których byli m.in. wiceminister zdrowia Marcin Czech, Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej i Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute, podkreślali, że racjonalne decyzje w obszarze refundacji leków zmniejszają koszty pośrednie i społeczne, jakie ponosi budżet państwa w wyniku zaniechania lub niedostatecznego finansowania leczenia niektórych schorzeń.