18 maja 2024

Szkolenia dla kosmetologów. Proces o ochronę dóbr osobistych

Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez samorząd lekarski przeciwko firmie organizującej szkolenia dla kosmetologów.

Foto: pixabay.com

Korzystny dla samorządu lekarskiego wyrok w I instancji zapadł kilka miesięcy temu. „Gazeta Lekarska” pisała o tym szerzej TUTAJ.

Chodzi o wpisy zamieszczone na stronie internetowej firmy prowadzącej szkolenia dla kosmetologów, sugerujące rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie o treści: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!” „(…) jest wiodącym ośrodkiem (…) jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską”.

„W ocenie samorządu lekarskiego takie działanie firmy stanowi naruszenie jego dóbr osobistych jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów, z czym zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku z 29 września 2020 r. II C 489/19. Z niecierpliwością będziemy zatem oczekiwać jakie stanowisko zajmie w tej sprawie Sąd Apelacyjny” – wskazano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.