19 maja 2024

Szkolenia stacjonarne z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Szkolenia specjalizacyjne w trybie stacjonarnym prowadzone są w Śląskiej Izbie Lekarskiej od połowy sierpnia.

Foto: pixabay.com

Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego odbywały się zajęcia praktyczne kursu „Ratownictwo Medyczne”.

W Szpitalu Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej natomiast zorganizowane zostały dwie edycje szkolenia specjalizacyjnego „Chirurgia plastyczna i rekonstrukcja oraz podstawy mikrochirurgii”.

Jednocześnie w ŚIL prowadzone są stacjonarnie kursy doskonalące, m.in. kurs „Pierwszy dzień z endoskopią przewodu pokarmowego”. Szkolenie miało na celu ułatwienie lekarzom opanowania podstaw endoskopii przed przystąpieniem do nauki w warunkach klinicznych. Kurs prowadzili dr n. med. Tomasz Marek i dr n. med. Piotr Wosiewicz, pod kierownictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dr. n. med. Tomasza Romańczyka.