18 maja 2024

Szkolenie specjalizacyjne w ramach wolontariatu. Prośba do lekarzy

Przepisy są jednoznaczne: nie ma możliwości kontynuowania umów o szkolenie specjalizacyjne w trybie wolontariatu. Oznacza to, że szkolenie specjalizacyjne wielu lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przerwane.

W związku z tym Naczelna Izba Lekarska prosi o kontakt wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia specjalizacyjnego).

Informacje należy przesyłać drogą e-mailową (e-mail: sekretariat@hipokrates.org) do sekretariatu Naczelnej Izby Lekarskiej z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”. Wszystkie zebrane informacje zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu pokazania skali problemu i znalezienia jak najlepszego rozwiązania.

Więcej o zmianie przepisów piszemy TUTAJ.