16 lipca 2024

Szkolenie z pracy w SOR-ach

Specjaliści Wielkopolskiej Izby Lekarskiej szkolili lekarzy pod hasłem „SORry – taką mamy pracę” w zakresie postępowania z pacjentami, którzy pojawiają się w szpitalnym oddziale ratunkowym z różnymi schorzeniami.

Foto: D. Olejniczak/WIL

Prezes ORL WIL Artur de Rosier mówił o osobach z zaburzeniami psychicznymi, o osobach pobudzonych i agresywnych, przypominał też o zasadach bezpieczeństwa, które powinien zachowywać lekarz.

Marcin Karolewski omówił postępowanie z pacjentami: z bólem w klatce piersiowej, z dusznością, omdleniem, utratą przytomności, bólem brzucha, a Paweł Janusz – postępowanie w przypadku krwawienia do przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Wojciech Adamski opowiadał o pacjentach z obniżeniem ostrości wzroku, ubytkach w polu widzenia, bólem gałki ocznej, błyskach, otoczkach i innych objawach w okolicy oka, a dr n. med. Małgorzata Leszczyńska – o ocenie stanu ciężkości urazu głowy i twarzoczaszki oraz przypadkach połykania ciał obcych. Prezentacje specjalistów są dostępne na www.wil.org.pl.