16 lipca 2024

Szpital jest na plusie, choć kilka lat temu miał 100 mln zł długu

Sukcesem zakończył się proces restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Agencja Rozwoju Przemysłu wsparła szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kwotą 110 mln zł. Pożyczka została spłacona z 20-miesięcznym wyprzedzeniem.

Foto: Sylwia Mierzewska, UCK

Plan restrukturyzacyjny rozpoczęty w 2011 roku polegał na wprowadzeniu szeregu zmian w funkcjonowaniu szpitala klinicznego GUMed, których celem była poprawa sytuacji finansowanej i organizacyjnej.

Zmieniono m.in. strukturę organizacyjną i politykę zatrudniania oraz system pracy. Wprowadzono także informatyzację głównych procesów zachodzących w UCK, takich jak kontrola zużycia leków i materiałów medycznych, co pozwoliło na dodatkowe oszczędności.

W 2010 roku UCK posiadało prawie 100 mln zł zobowiązań do spłaty. Problemy z płynnością spowodowały znaczne opóźnienia w płatnościach do dostawców i w efekcie wzrost zadłużenia. Przeterminowane wierzytelności generowały bardzo wysokie koszty finansowe i komornicze. Władze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły starania, żeby zminimalizować powstałe zadłużenie, korzystając z pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu.

W 2011 roku Agencja udzieliła szpitalowi wsparcia finansowego w wysokości 110 mln zł, które uwarunkowane było efektywnym przeprowadzeniem restrukturyzacji. – Restrukturyzacja to trudny, złożony proces, który wymaga konsekwencji i ogromnej determinacji. My oczywiście w całym tym procesie jesteśmy wsparciem, udzielamy nie tylko finansowania, ale także merytorycznie czuwamy nad planem naprawczym – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że bardzo dużo zależy od zaangażowania zarządu, który w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego stanął na wysokości zadania, nie bał się niełatwych decyzji i stanowczo dążył do celu, realizując przyjęte założenia. Dlatego dzisiaj możemy mówić o naszym wspólnym sukcesie restrukturyzacyjnym. Udana restrukturyzacja UCK to dla nas wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy – dodaje Paweł Kolczyński.

Pożyczka z ARP umożliwiła spłatę zadłużenia i znaczną poprawę kondycji finansowej szpitala, który jest obecnie liderem pod względem najlepszych wyników finansowych wśród dużych szpitali klinicznych. Wprowadzone zmiany przyniosły również lepszą organizację pracy i efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi informatycznych, co jest kluczowe dla przepływu informacji i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania szpitalem. – Dziś możemy pochwalić się, że działania restrukturyzacyjne zakończyły się sukcesem. Nasz szpital nie ma długów. Warto dodać, że spłaciliśmy pożyczkę do ARP z 20-miesięcznym wyprzedzeniem, nadpłacając 18,5 mln zł – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.

Jak to się udało? – Konsekwentnie realizowaliśmy plan restrukturyzacyjny. W 2012 roku wprowadziliśmy klauzulę do umowy, która przewidywała każdorazowo z dodatkowo uzyskanych środków z NFZ-u, tzw. nadwykonań, dokonywanie nadpłat na rzecz ARP. To działanie pozwoliło nam na spłatę pożyczki przed terminem. Dzięki wprowadzonym zmianom nasz szpital może się dalej rozwijać. Jesteśmy aktualnie jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, lecz również w najlepszych specjalistów. Wszystkie te działania skoncentrowane są na jedynym – staramy się jak najbardziej efektywnie leczyć pacjenta, który korzysta z naszych usług – podsumowuje dyrektor Jakub Kraszewski.

– Dzięki dobrej kondycji UCK stanowi doskonałą bazę do prowadzenia nowoczesnych badań w zakresie nauk medycznych i wprowadzanie najbardziej zaawansowanych procedur. Bezpośrednie sąsiedztwo uczelni i szpitala klinicznego sprzyja wzajemnej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym. Stwarza również podatny grunt do tworzenia unikatowych jednostek, takich jak Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, Centrum Medycyny Translacyjnej, Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz oraz Centrum Chorób Rzadkich – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed.