20 kwietnia 2024

Szpital Rydygiera zakupi ZOD w Makowie

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dokapitalizowaniu spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie kwotą 2 mln zł. Zwiększenie kapitału spółki umożliwi zakup nieruchomości – siedziby Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

 

ZOD w Makowie Podhalańskim. Foto: archiwum UMWM

Jednocześnie Województwo Małopolskie w ramach budżetu na 2015 rok sfinansuje połowę kosztów remontu, którego pilnie wymaga budynek. Przypomnijmy, że w październiku 2013 roku decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego ZOD w Makowie Podhalańskim został włączony w struktury Szpitala Rydygiera.

Odpowiedź na wyzwania

– Pacjenci zakładu zasługują na leczenie i opiekę, która odbywa się w godziwych warunkach, bez obawy o to, że z dnia na dzień mogą zostać przeniesieni w inne miejsce. Nie mam wątpliwości, że podjęte przez nas działania są niezbędne nie tylko dla dalszego funkcjonowania placówki i utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, ale również do realizacji zadań,  jakie stawia przed nami proces starzenia się społeczeństwa – podsumowuje marszałek Marek Sowa.

Jak to było z pożyczkami?

ZOD w Makowie Podhalańskim obejmuje opieką ciągłą 150 pensjonariuszy – w większości osoby starsze i obłożnie chore, wymagające całodobowej opieki. Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego ma kluczowe znaczenie w zakończeniu długiego procesu wyprowadzania placówki z trudnej sytuacji finansowej. W 2011 roku, na wniosek dyrekcji zakładu, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał jednostce pożyczkę w wysokości 1 mln zł. Z wnioskiem o kolejną pożyczkę dyrekcja placówki wystąpiła w 2012 roku, wówczas jednak – z uwagi na brak możliwości efektywnego jej wykorzystania przez zakład – zarząd województwa nie wyraził zgody na jej udzielenie.

Czy decyzja zapadnie 29 września?

Podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w lutym 2013 radni zadecydowali o likwidacji makowskiego Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej z powodu utraty płynności finansowej. By zapewnić pacjentom zakładu ciągłość opieki medycznej, w 2013 roku, kontrolę nad placówką przejął Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie.  Do tej pory, jako najemca nieruchomości, spółka nie była jednak w stanie przeprowadzić gruntownej modernizacji, której budynek pilnie wymaga.

Zyskają seniorzy i pacjenci onkologiczni

W przyszłości dyrekcja Szpitala Rydygiera planuje rozszerzenie działalności zakładu o świadczenia sanatoryjno-rehabilitacyjne. Z przeprowadzonej przez spółkę analizy wynika, że w Małopolsce w ostatnich latach zapotrzebowanie na nie wzrosło. W planach jest także utworzenie domu seniora oraz hospicjum dla kobiet chorych na raka jajnika. Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie zarząd województwa przedstawi na najbliższej sesji, czyli 29 września.