13 czerwca 2024

Szpital to nie przechowalnia na święta

Młodzi lekarze z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie prowadzą kampanię społeczną #WspólneŚwięta, w której zwracają uwagę na problem pozostawiania w szpitalu na czas świąteczny osób starszych przez ich rodziny, bez wskazań medycznych.

Przygotowano plakaty promujące akcję, w których znalazły się takie hasła jak „Szpital to nie przechowalnia”, „Razem w domu” i „Nie zostawiaj bliskich na Święta w szpitalu”.

W ramach akcji zaplanowano m.in. oplakatowanie oddziałów, izb przyjęć i SOR-ów na terenie woj. mazowieckiego, przeprowadzenie aukcji charytatywnej i przygotowanie spotu.

Autorzy kampanii podkreślają, że zdają sobie sprawę, że organizacja pozaszpitalnej opieki nad osobami starszymi w Polsce wymaga zmian, ale należy uznać za naganne zachowanie, gdy ze względów pozamedycznych rodziny wywierają nacisk na personel szpitala, aby pozostawić członka swojej rodziny w szpitalu dłużej niż wymaga tego stan pacjenta.

„Hospitalizacja powinna dotyczyć osób, które wymagają tego ze wskazań medycznych. Święta powinno się spędzać w domu, z rodziną. Jeśli popierasz, weź udział w licytacji, zgłoś się do nas (kml@oilwaw.org.pl lub w wiadomości prywatnej na fp do Komisji Młodych Lekarzy) i wywieś plakat w szpitalu lub poradni, w której pracujesz” – do pobrania czytamy na stronie internetowej OIL w Warszawie, gdzie znajdują się plakaty i wniosek o ich umieszczenie.