27 maja 2024

Szpital w Zakopanem nie boi się zmian

Sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, składa się z kilku poziomów. Pierwszy to głównie szpitale powiatowe, drugi – ponadpowiatowe, a trzeci – wojewódzkie. Kolejne poziomy tworzą szpitale: onkologiczne lub pulmonologiczne, pediatryczne oraz ogólnopolskie.

Szpital Powiatowy w Zakopanem

Foto: Marta Jakubiak

Jak ustawę o sieci szpitali ocenia Regina Tokarz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Zakopanem?

– Jesteśmy przygotowani do zmian związanych z wprowadzeniem ustawy o sieci szpitali, bo od kilku lat, oprócz podstawowych oddziałów, mamy m.in. oddziały specjalistyczne, opiekę całodobową, SOR, przychodnie przyszpitalne i rehabilitacje.

Nasza placówka w prawie 100 proc. wejdzie zatem do sieci. Plusem tej ustawy jest, z punktu widzenia pacjenta, wprowadzenie opieki kompleksowej, dzięki której po wyjściu ze szpitala pacjent nie będzie pozostawiony sam sobie. Obecnie, szukając pomocy, często błąka się on po systemie szukając możliwości opieki poszpitalnej.

Jako dyrektora szpitala cieszy mnie zmiana związana z faktem, że nowe umowy podpisywane będą na cztery lata, co gwarantuje pewną stabilizację. Nadal jednak pozostaje wiele niewiadomych, przede wszystkim tych związanych z finasowaniem, co dla mnie – jako ekonomisty – ma bardzo istotne znaczenie. Nie jest jeszcze znany chociażby wzór na finansowanie świadczeń na następne lata, nie wiadomo, jakie będą przeliczniki i za co przydzielane zostaną dodatkowe punkty.

Nie podoba mi się również to, że w pierwszym okresie finansowanie placówek sieci ma być odniesione do 2015 r. Nie wiemy również, jak ma funkcjonować opieka podstawowa, gdyż nie są jeszcze uchwalone akty wykonawcze ministra zdrowia dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Podsumowując, ustawa o sieci ma jednak sens.