19 czerwca 2024

Szpital WUM dla dzieci na miarę XXI wieku

28 września oficjalnie otwarto nową siedzibę Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Placówka mieści się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A i już przyjmuje małych pacjentów.

Foto: Lidia Sulikowska

– Oto nadszedł dzień, w którym oficjalnie otwieramy nową siedzibę Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To początek nowej ery w historii szpitala, który od ponad 100 lat służy najmłodszym pacjentom, ważna data w dziejach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale także wielka radość dla polskiej pediatrii, dzieci i ich opiekunów – mówił podczas uroczystości oficjalnego otwarcia rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.

– Dzisiaj ziszczają się marzenia społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o powstaniu szpitala dla dzieci na miarę XXI wieku. Do historii przechodzą lecznice dziecięce przy ul. Marszałkowskiej i ul. Działdowskiej, które przez dziesięciolecia służyły najmłodszym warszawiakom – podkreślił rektor WUM.

Dzięki zmianie siedziby można było zwiększyć liczbę łóżek do 535 (wzrost o 156). W nowej siedzibie docelowo zlokalizowanych będzie 28 jednostek, które mają trzy zadania:

 • leczenie najmłodszych pacjentów,
 • rozwijanie medycyny,
 • kształcenie nowych kadr medycznych.

W placówce działają już jednostki przeniesione ze szpitala przy ul. Działdowskiej, do końca roku zostaną przeniesione te ze szpitala przy ul. Marszałkowskiej. Z kolei nowoutworzone jednostki zaczną działać 1 stycznia 2016 roku, a 1 października br. przyjdą na zajęcia do nowej siedziby pierwsi studenci.

Struktura szpitala (gwiazdką oznaczono jednostki jeszcze nieotwarte):

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy (Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci),
 • Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym,*
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego,
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii,*
 • Klinika Neonatologii,*
 • Klinika Pediatrii,
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego,
 • Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
 • Klinika Pediatrii i Endokrynologii,
 • Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej,
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii,
 • Klinika Neurologii Dziecięcej,*
 • Klinika Chirurgii i Urologii,
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej,
 • Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej,*
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej,
 • Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci,
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
 • Zakład Radiologii Pediatrycznej,
 • Zakład Pediatrycznej Psychologii Klinicznej,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego,
 • Katedra i Zakład Patomorfologii – budynek przy ul. Pawińskiego,
 • Blok Operacyjny,
 • Sale zabiegów endoskopowych,
 • Pracownia Elektrofizjologii i Angiografii w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej,
 • Izba Przyjęć Kliniki Położnictwa i Perinatologii,
 • Izba Przyjęć Klinik Pediatrycznych.

Szpital ma w sumie 8 kondygnacji oraz parking (podziemny i naziemny). Bryłę nowego gmachu tworzą trzy budynki połączone przeszklonym pasażem. Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szpital powstawał przez ostatnich kilka lat. Koszt inwestycji wyniósł około 550 mln złotych – środki pochodziły z budżetu państwa.

Źródło: MZ, WUM