27 maja 2024

Szpital z akredytacją dostanie więcej

– Jeżeli się uda, to od roku 2018 będziemy chcieli premiować posiadanie akredytacji. Rozważamy 1-2 procent wartości ryczałtu, czyli w przypadku takich placówek jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach są to bardzo duże pieniądze w skali roku – powiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz otworzył Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach

Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach został przyznany certyfikat akredytacyjny. W czwartek uroczyście wręczył go dyrektorowi placówki wiceminister Marek Tombarkiewicz.

Z udziałem kilkudziesięciu zaproszonych gości otwarto także, po generalnym remoncie, Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w kieleckim WSzZ. Marek Tombarkiewicz podkreślił, że certyfikat akredytacyjny jest potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń.

Aby o uzyskać akredytację placówka musi spełnić 75 procent z ponad 220 standardów. Przegląd akredytacyjny jest bardzo szeroki i drobiazgowy, obejmuje 15 działów i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania szpitala, w tym na poziomie medycznym. – Jest to jedyny system jakości dostosowany do medycyny – stwierdził wiceminister.

Jednocześnie zaznaczył, że resort zdrowia intensywnie pracuje nad ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjentów, gdzie wprowadzone będą poważne zmiany w sposobie uzyskiwania certyfikatu akredytacyjnego, a także zapisana zostanie możliwość odebrania go, w przypadku wystąpienia zaniedbań w szpitalach, które nie będą utrzymywać wysokiej jakości, a tym samym bezpieczeństwa dla pacjenta.

Przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którzy dokonali oceny Szpitala Zespolonego w Kielcach, wizytowali kliniki i oddziały oraz inne komórki placówki na początku marca br. Poprzedni certyfikat akredytacyjny wygasł w 2015 roku. Obecnie przyznany obejmuje szpital powiększony o oddziały pediatryczne. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, który wszedł w struktury WSzZ jesienią 2015 roku, również posiadał akredytację (do 2014 roku).

– To jest zasługa wszystkich pracowników – podkreślił odbierając certyfikat Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Akredytacja przyznana placówce jest ważna do roku 2020. Certyfikat ten posiada zaledwie około 250 z 900 jednostek. W obecności wiceministra również uroczyście otwarto, po generalnym remoncie, Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej.

Po modernizacji, praktycznie większość sal chorych posiada własny węzeł sanitarny. Z uwagi na konieczność powstania dodatkowych łazienek, z ponad 60 do 46 zmalała liczba łóżek w klinice. Sześć miejsc jest wzmożonego nadzoru chirurgicznego. Generalną modernizację przeszły instalacje. Częściowo wymieniono posadzki i pomalowano ściany. Powstał zespół gabinetów lekarskich, wraz z salą dydaktyczną. Remont kosztował prawie 2 mln 370 tys. złotych i został sfinansowany ze środków własnych szpitala.

– To jest bardzo duża korzyść dla pacjentów aktualnych i potencjalnych oraz dla nas jako pracowników, dla pielęgniarek i lekarzy, bo w tych warunkach będzie się zdecydowanie lepiej pracować. Poza odpowiedzialnością za leczenie, współpracujemy Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i to jest niezwykle ważne, bo w tych warunkach możemy realizować w pełni, na wyższym poziomie, nasze zadania dydaktyczne i naukowe. Integracja miedzy szpitalem, a uniwersytetem musi być coraz bardziej strukturalna i funkcjonalna – podkreślił prof. Stanisław Głuszek, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej WSzZ.