23 czerwca 2024

Szpitalna dieta pod lupą GIS?

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają sygnały dotyczące niedostatecznej jakości żywienia w podmiotach leczniczych, dlatego wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie kontroli żywności oraz jakości żywienia w podmiotach leczniczych.

Foto: Marta Jakubiak

Krystyna Barbara Kozłowska proponuje, aby Główny Inspektor Sanitarny zlecił państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym przeprowadzenie doraźnych kontroli/inspekcji we wszystkich podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Rzecznik przypomina, że podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewnić wyżywienie adekwatne do stanu zdrowia pacjenta.

Obowiązek ten nakładają m.in. ustawa o działalności leczniczej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wyżywienie powinno być dostosowane do zaleceń lekarza czy też szpitalnego dietetyka, zwłaszcza w sytuacji diety ustalanej z dnia na dzień lub chorób żywieniowozależnych jak cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie.

Ponadto powinno być dobrane do różnych grup wiekowych i środowiskowych, w szczególności biorąc po uwagę najmłodszych pacjentów, osoby starsze, pacjentów po przebytych operacjach czy też kobiety po porodzie. Obecnie większość szpitali decyduje się na korzystanie z usług firm cateringowych. Jednakże to dyrektorzy szpitali, pomimo podpisanej umowy z takimi firmami, odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta poprosił o przekazanie zbiorczego raportu obejmującego wyniki przeprowadzonych kontroli/inspekcji do dnia 30 czerwca 2016 r. W chwili obecnej oczekuje na odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego. Powyższe pismo zostało również wysłane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia.

Szef Instytutu Żywności i Żywienia zdążył już odpowiedzieć. Wskazał na konieczność uregulowania tego problemu w jednolitym akcie prawnym wydanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz na potrzebę zatrudnienia w szpitalach odpowiednio wyszkolonego personelu, który zapewni właściwą organizację żywienia i stałe elementy kontroli jego jakości.