18 kwietnia 2024

Szpitalne oddziały opieki długoterminowej?

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” jest zaniepokojona pomysłem ministra zdrowia Mariana Zembali, który – jak wynika z wywiadu, jakiego niedawno udzielił „Gazecie Wyborczej” – zamierza tworzyć szpitalne oddziały opieki długoterminowej dla pacjentów wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

Marian Zembala. Foto: Marta Jakubiak

– Naszym zdaniem to nieporozumienie – ocenia dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji, odnosząc się do fragmentu wywiadu, w którym minister Marian Zembala, zapytany, w jaki sposób chce zapanować nad wolnoamerykanką w systemie ochrony zdrowia, powiedział m.in.: „Ktoś zechce budować szpital, to mu powiemy: proszę bardzo, ale potrzeba nam oddziału opieki długoterminowej, dla przewlekle wentylowanych”.

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, zrzeszająca ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz osób niesamodzielnych i przewlekle chorych, wystosowała w tej sprawie pismo do ministra zdrowia. Wskazała w nim, że pozaszpitalna, w tym domowa, opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, jest wielokrotnie tańsza niż hospitalizacja.

– Uważamy, iż powinniśmy konsekwentnie odciążać polskie szpitale, a nie je rozbudowywać. Już teraz Polska ma jedną z największych liczbę łóżek szpitalnych na 10 tysięcy mieszkańców w Unii Europejskiej – tłumaczy Elżbieta Szwałkiewicz, prosząc ministra o spotkanie z Koalicją.

– Aby zabezpieczyć zarówno obywateli, jak i system opieki zdrowotnej przed niekontrolowanym i destrukcyjnym wzrostem wydatków na opiekę medyczną, naszym zdaniem należy skoncentrować się na rozwoju świadczeń pielęgnacyjnych poza szpitalem, w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w domach, w zależności od potrzeb pacjenta i preferencji jego opiekunów – przekonuje.

– Chcielibyśmy wspólnie poszukać rozwiązań sytuacji, w jakiej znajdują się pacjenci wymagający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie opieki długoterminowej, w tym również wentylacji mechanicznej – dodaje Elżbieta Szwałkiewicz.


Więcej o Marianie Zembali, nie tylko jako ministrze zdrowia, piszemy tutaj.