18 lipca 2024

Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem

Jakie błędy popełniają przyszli lekarze w rozmowie z chorymi? – Niekiedy mówią niezrozumiale, za mało, chaotycznie, lekceważąco, pospiesznie, z dystansem, nie nawiązują empatycznego porozumienia z chorym, chociażby na chwilę. Dodajmy, że tę chwilę pacjent na pewno zapamięta.

Foto: archiwum prywatne

To słowa prof. dr. hab. Jacka Dąbały, kierownika pierwszej w naszym kraju Samodzielnej Pracowni Komunikowania w Medycynie utworzonej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a jednocześnie kierownika Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii KUL. Jego zdaniem lekarz działa profesjonalnie, jeśli potrafi skoncentrować się w komunikowaniu z pacjentem i robi to autentycznie.

– Komunikowania w medycynie uczono i uczy się nadal na uczelniach medycznych, ale do tej pory innymi metodami, np. psychologicznymi, socjologicznymi lub filozoficznymi; natomiast my pierwsi wprowadzamy moduł filologiczno-medialny, zakorzeniony w tych humanistycznych dyscyplinach naukowych. Jedna dyscyplina, sposób czy metoda dziś już nie wystarczają; pokazują to zresztą reakcje niezadowolonych lekarzy i pacjentów. Uważam, że dopiero komplementarność tych wszystkich podejść zwiększa szanse skutecznego kształcenia w tym zakresie – tłumaczy profesor.

Cały wywiad w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej Premium” (nr 5/2014)