23 kwietnia 2024

Sztuki plastyczne w Orońsku

W Muzeum Rzeźby Polskiej odbył się IX Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów, tradycyjnie przygotowany przez doktora Stanisława Mysiaka z Rady Ośrodka Kultury i Dziedzictwa Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Fot. Jarosław Wanecki

Współorganizatorem wrześniowych warsztatów była Śląska Izba Lekarska w Katowicach. W uroczystym wernisażu wzięło udział ponad dwudziestu artystów ceramiki, fotografii i malarstwa.

Wolny czas od pracy twórczej przy piecu do wypalania gliny umilały spacery po orońskim parku sztuki oraz wycieczka do Muzeum Gombrowicza, zorganizowana przez Ewę Miękus-Pączek z radomskiej delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

JW